Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
58 / 2019 privind asocierea comunei Gherghita cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Extindere sistem de supraveghere in comuna" 2019-12-18
56 / 2019 privind anularea accesoriilor in cazul obligatiilor bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local al comunei Gherghita 2019-12-11
55 / 2019 privind aprobarea listei cu asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav 2019-12-11
54 / 2019 privind aprobarea Planului de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2020 2019-12-11
53 / 2019 privind stabilirea unei taxe pentru folosirea ocazionala a Caminelor Culturale din comuna Gherghita 2019-12-11
52 / 2019 privind stabilirea taxei pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2020 2019-12-11
51 / 2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-12-11
50 / 2019 privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 2019 2019-12-11
40 / 2019 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Gherghita in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale, comuna Gherghita pentru anul scolar 2019-2020 2019-08-29
39 / 2019 privind aprobarea listei cu asitenti personali si persoanelor cu handicap grav si a listei cu persoane cu handicap grav care primesc indemnizatii 2019-08-29
38 / 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghita, jud. Prahova 2019-08-29
37 / 2019 privind aprobarea investitiei "Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Gherghita - satul Gherghita pe strazile DJ100B, Ds320, Ds951" 2019-08-29
36 / 2019 privind dezmembrarea unui imobil - teren in suprafata de 2755mp apartinand UAT Gherghita situat in T4, Cc 141/3 2019-08-29
33 / 2019 privind dezmembrarea unui imobil - teren in suprafata de 128991mp, apartinand UAT Gherghita, situat T21, parcela 229 2019-07-05
32 / 2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si UAT comuna Gherghita 2019-06-28

Înapoi