Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
2 / 2008 Privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice 2008-02-13
1 / 2008 Privind aprobarea listei cu asistenti personali personali ai persoanelor cu handicap grav precum si lista cu persoanele care primesc indemnizatii conform legii 2008-02-13
35 / 2006 Privind stabilirea nivelurilor pentru valorile inpozabile, impozitele si taxele locale 2006-12-13
16 / 2007 Privind asocierea Consiliului Local Gherghita 2007-03-28
15 / 2007 Privind prelungirea termenului de finalizare a procedurilor de achizitii publice 2007-03-28
14 / 2007 Privind rectificarea bugetului local 2007-03-28
13 / 2007 Privind asocierea Consiliului Local Gherghita 2007-02-16
12 / 2007 Privind nominalizarea persoanelor pentru intocmirea dosarului de achizitie a serviciului de asigurare..... 2007-02-16
11 / 2007 Privind constituirea comisiilor...... 2007-02-16
10 / 2007 Privind trecerea unor suprafete de teren in domeniul privat al comunei 2007-02-16
9 / 2007 Privind aprobarea bugetului local pentru anul 2007 2007-02-16
8 / 2007 Privind aprobarea utilizarii fondului de rulment in anul 2007 2007-02-16
7 / 2007 Privind aprobarea executiei bugetare pe anul 2006 2007-02-16
6 / 2007 Privind infiintarea unui post de agent comunitar - personal contractual 2007-01-31
5 / 2007 Privind modificarea , Inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherghita 2007-01-31

Înapoi