Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
43 / 2016 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2016 2016-09-26
42 / 2016 privind aprobarea inscrierii provizorii in Cartea Functiara a 6 (sase) imobile aflate in propietarea publica a comunei Gherghita, jud. Prahova 2016-09-26
43 / 2015 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2015-12-16
17 / 2015 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2015 - 2016 2015-03-23
16 / 2015 privind modificare HCL nr. 5 / 29.01.2015 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2014 pentru anul 2015 2015-03-23
15 / 2015 privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghita 2015-03-23
14 / 2015 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Gherghita - actualizat pentur anul 2015 2015-03-23
13 / 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Gherghita 2015-03-23
12 / 2015 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta acordata consilierilor pentru participarea la sedintele comisiilor de specialitate 2015-03-23
11 / 2015 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2015 2015-03-23
10 / 2015 privind aprobarea Regulamnentului privind organizarea si desfasurarea pasunatului pe raza comunei Gherghita pentru anul 2015 2015-02-10
9 / 2015 privind aprobarea inchirierii pasunilor din propietatea privata a comunei Gherghita, Contractului de inchiriere - model cadru, in vederea atribuirii contractelor de inchiriere a pasunilor, aflate in propietatea privata a comunei Gherghita 2015-02-10
8 / 2015 privind desemnarea unui inlocuitor al Primarului comunei Gherghita , jud. Prahova in cazul in care acesta nu poate participa la sedinta Adunarii Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Parteneriat pentru managementul deseurilor - Prahova" 2015-02-10
7 / 2015 privind aprobare bugetului local pentru anul 2015 2015-02-10
6 / 2015 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2014 2015-01-29

Înapoi