Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
21 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru fucntionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherghita, jud. Prahova 2017-07-21
38 / 2017 privind modificarea HCL nr. 10/27.03.2017 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2016 pentru anul 2017 2017-10-30
37 / 2017 privind aprobarea valorii de inventar a investitiei "Infiintare sistem de alimentare cu apa (captare, tratare, inmagazinare, pompare, retea de distributie si bransamente) in comuna Gherghita 2017-10-30
36 / 2017 privind aprobarea bugetului, rectificat pe anul 2017 2017-10-30
44 / 2016 privind asocierea comunei Gherghita cu jud. Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public "Infiintare Centru SMURD - Comuna Gherghita" 2016-09-26
43 / 2016 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2016 2016-09-26
42 / 2016 privind aprobarea inscrierii provizorii in Cartea Functiara a 6 (sase) imobile aflate in propietarea publica a comunei Gherghita, jud. Prahova 2016-09-26
43 / 2015 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2015-12-16
17 / 2015 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2015 - 2016 2015-03-23
16 / 2015 privind modificare HCL nr. 5 / 29.01.2015 - privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2014 pentru anul 2015 2015-03-23
15 / 2015 privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghita 2015-03-23
14 / 2015 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Gherghita - actualizat pentur anul 2015 2015-03-23
13 / 2015 privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Gherghita 2015-03-23
12 / 2015 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta acordata consilierilor pentru participarea la sedintele comisiilor de specialitate 2015-03-23
11 / 2015 privind aprobarea bugetului local rectificat pe anul 2015 2015-03-23

Înapoi