Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
19 / 2018 privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 2018 2018-09-26
4 / 2018 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2018-2019 2018-01-30
3 / 2018 privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2018 2018-01-30
2 / 2018 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2017 pentru anul 2018 2018-01-08
1 / 2018 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 2018-01-08
48 / 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Gherghita, jud. Prahova 2017-12-18
47 / 2017 privind aprobarea Planului de paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2018 2017-12-18
46 / 2017 privind stabilirea taxei pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2018 2017-12-18
45 / 2017 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Infiintare Centru Smurd" in comuna Gherghita 2017-12-18
44 / 2017 privind aprobarea dosarelor de insolvabilitate existente la nivelul comunei Gherghita 2017-12-18
43 / 2017 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018 2017-12-18
42 / 2017 privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 2017 2017-12-18
41 / 2017 privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 2017 2017-11-28
40 / 2017 privind aprobarea Amenajamentului pastoral 2017-11-28
39 / 2017 privind aprobarea dosarelor intocmite pentru acordarea bursei sociale precum si cuantumului unei burse sociale acordate elevilor 2017-11-28

Înapoi