Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
10 / 2019 privind modificare HCL nr. 31/24.09.2015 privind aprobarea vanzarii prin incredintare directa a unui imobil - teren intravilan in suprafata de 707mp curti constructii situate in T14, Cc800, nr. cadastral 20710 ce apartin domeniului privat al comunei Gherghita 2019-02-11
9 / 2019 privind aprobarea introducerii in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Gherghita a obiectivului "Modernizare baza sportiva in comuna Gherghita" 2019-02-11
8 / 2019 privind trecere unui teren din domeniul privat in domeniul public, modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherghita, jud. Prahova 2019-02-11
7 / 2019 privind stabilirea unor taxe pentru folosirea ocazionala a Caminelor Culturale din comuna Gherghita 2019-01-30
6 / 2019 privind aprobarea listei persoanelor beneficiare de ajutor social care urmeaza sa efectueze lucrari sau actiuni de interes local in anul 2019 2019-01-30
5 / 2019 privind aprobarea planului de lucrari de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 - privind venitul minim garantat cu modificarile si completarile ulterioare pe anul 2019 2019-01-30
4 / 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghita 2019-01-08
3 / 2019 privind aprobarea Planului de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2019 2019-01-08
2 / 2019 privind stabilirea taxei pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor pentru anul 2019 2019-01-08
1 / 2019 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2018 2019-01-08
36 / 2018 privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghita, jud. Prahova 2018-12-27
35 / 2018 privind aprobarea dosarelor intocmite pentru acordarea bursei sociale precum si cuantumul unei burse sociale acordate elevilor 2018-12-27
34 / 2018 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2019 2018-12-27
23 / 2018 privind aprobarea documentatiei "PUZ - Introducere teren in intravilan (S=40000mp) pentru zona institutii si servicii (Sstud=132768mp) - com. Gherghita, sat Gherghita, nr. cadastral 22175, tarla67, parcelele A811/19, A811/20, DJ100B, De761 2018-10-25
21 / 2018 privind asocierea comunei Gherghita cu judetul Prahova in vederea realizarii obiectivului de interes public local "Alimentarea cu apa in comuna" 2018-10-25

Înapoi