Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
33 / 2019 privind dezmembrarea unui imobil - teren in suprafata de 128991mp, apartinand UAT Gherghita, situat T21, parcela 229 2019-07-05
32 / 2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si UAT comuna Gherghita 2019-06-28
31 / 2019 privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 2019 2019-06-28
27 / 2019 privind completarea HCL nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pasune apartinand domeniului privat al comunei Gherghita, jud. Prahova 2019-04-17
26 / 2019 privind aprobarea Regulamentului privind prestarea unei activitati in folosul comunitatii 2019-04-17
25 / 2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-17
24 / 2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2018 pentru anul 2019 2019-04-17
23 / 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 2019-04-17
22 / 2019 privind aprobarea listei cu persoanele cu handicap grav care primesc indemnizatii 2019-03-28
21 / 2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gherghita, jud. Prahova pentru anul 2019 2019-03-28
20 / 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2020, la nivelul comunei Gherghita 2019-03-28
19 / 2019 privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 2019-03-28
18 / 2019 privind implementarea proiectului "Modernizare baza sportiva in comuna Gherghita, jud. Prahova" 2019-03-25
17 / 2019 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020 2019-02-28
16 / 2019 privind stabilirea taxei de pasunat pentru anul 2019 2019-02-28

Înapoi