Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2019 privind aprobarea listei cu persoanele cu handicap grav care primesc indemnizatii 2019-03-28
21 / 2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gherghita, jud. Prahova pentru anul 2019 2019-03-28
20 / 2019 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2020, la nivelul comunei Gherghita 2019-03-28
19 / 2019 privind stabilirea componentei echipei mobile, pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica 2019-03-28
18 / 2019 privind implementarea proiectului "Modernizare baza sportiva in comuna Gherghita, jud. Prahova" 2019-03-25
17 / 2019 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2019-2020 2019-02-28
16 / 2019 privind stabilirea taxei de pasunat pentru anul 2019 2019-02-28
15 / 2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pasune apartinand domeniului privat al comunei Gherghita, jud. Prahova 2019-02-28
14 / 2019 privind reglementarea circulatiei in comuna Gherghita a autovehiculelor cu masa maxima autorizata egala sau mai mare de 7.5 tone 2019-02-28
13 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de asistenta sociala organizat la nivelul comunei Gherghita, jud. Prahova 2019-02-28
12 / 2019 privind dezmembrarea unui imobil - teren in suprafata de 144838mp, apartinand UAT Gherghita, situat in T21, parcela 229 2019-02-15
11 / 2019 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala si Tema de proiectare pentru obiectivul de investitii "Modernizare baza sportiva in comuna Gherghita, jud. Prahova" 2019-02-15
10 / 2019 privind modificare HCL nr. 31/24.09.2015 privind aprobarea vanzarii prin incredintare directa a unui imobil - teren intravilan in suprafata de 707mp curti constructii situate in T14, Cc800, nr. cadastral 20710 ce apartin domeniului privat al comunei Gherghita 2019-02-11
9 / 2019 privind aprobarea introducerii in Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Gherghita a obiectivului "Modernizare baza sportiva in comuna Gherghita" 2019-02-11
8 / 2019 privind trecere unui teren din domeniul privat in domeniul public, modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Gherghita, jud. Prahova 2019-02-11

Înapoi