Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
40 / 2019 privind desemnarea a doi reprezentanti ai Consiliului local Gherghita in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale, comuna Gherghita pentru anul scolar 2019-2020 2019-08-29
39 / 2019 privind aprobarea listei cu asitenti personali si persoanelor cu handicap grav si a listei cu persoane cu handicap grav care primesc indemnizatii 2019-08-29
38 / 2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gherghita, jud. Prahova 2019-08-29
37 / 2019 privind aprobarea investitiei "Extindere retea de distributie gaze naturale in comuna Gherghita - satul Gherghita pe strazile DJ100B, Ds320, Ds951" 2019-08-29
36 / 2019 privind dezmembrarea unui imobil - teren in suprafata de 2755mp apartinand UAT Gherghita situat in T4, Cc 141/3 2019-08-29
33 / 2019 privind dezmembrarea unui imobil - teren in suprafata de 128991mp, apartinand UAT Gherghita, situat T21, parcela 229 2019-07-05
32 / 2019 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Educatiei Nationale, Ministerul Sanatatii si UAT comuna Gherghita 2019-06-28
31 / 2019 privind aprobarea bugetului local, rectificat, pe anul 2019 2019-06-28
27 / 2019 privind completarea HCL nr. 15/28.02.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a unor suprafete de pasune apartinand domeniului privat al comunei Gherghita, jud. Prahova 2019-04-17
26 / 2019 privind aprobarea Regulamentului privind prestarea unei activitati in folosul comunitatii 2019-04-17
25 / 2019 privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020 2019-04-17
24 / 2019 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetar din anul 2018 pentru anul 2019 2019-04-17
23 / 2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019 2019-04-17
22 / 2019 privind aprobarea listei cu persoanele cu handicap grav care primesc indemnizatii 2019-03-28
21 / 2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Gherghita, jud. Prahova pentru anul 2019 2019-03-28

Înapoi